Taxes i tarifes

L’Arxiu en Línia ofereix l’opció de sol·licitar una còpia de les imatges dels documents digitalitzats en paper o en format PDF.

Reproducció en paper A4 de la imatge digital en blanc i negre…0,30 EUR (IVA inclòs)*
Reproducció en paper A4 de la imatge digital en color…0,60 EUR (IVA inclòs)*
Reproducció en PDF de la imatge digital en color…0,60 EUR (IVA inclòs)

Les REPRODUCCIONS estaran subjectes a Copyright.

* Despeses de gestió i enviament postal:
Si les còpies es recullen al propi Arxiu no es cobraran les despeses d’enviament, mentre que si són lliurades per correu postal si sumaran les despeses de gestió i enviament:
Per correu ordinari…3 EUR

Imatges de documents per publicar
Publicacions comercials
1-25 imatges… 50 EUR unitat
26-50 imatges… 25 EUR unitat
51-75 imatges… 20 EUR unitat
76-100 imatges… 12 EUR unitat
Més 100 imatges… 8 EUR unitat

Publicacions sense ànim de lucre*
1-25 imatges… 10 EUR unitat
26-50 imatges… 8 EUR unitat
51-75 imatges… 6 EUR unitat
76-100 imatges… 4 EUR unitat
Més 100 imatges… 2 EUR unitat
*Les reproduccions que tingui per objectiu un treball d’investigació i que siguin sol·licitades per estudiants, jubilats i persones en atur tindran una bonificació d’un 50% sobre el preu total. Caldrà la presentació de l’acreditació corresponent (estudiant, jubilat o persona en atur).

Digitalització de documentació
Cost de digitalitzar un document/llibre…0,30 EUR per imatges (IVA inclòs)
La digitalització de la documentació comporta l’acceptació per part de l’usuari que aquesta sigui penjada a al web de l’Arxiu perquè qualsevol altre usuari pugui accedir-hi lliurement.

Certificacions i còpies literals
Còpia literal de partides sacramentals
Transcripció literal segellada i signada de totes les dades de la partida sacramental, amb les abreviatures desenvolupades. Es consignen les dades parroquials i la seva localització a l’AHAT. Inclou el segell oficial de l’AHAT i l’autentificació del director de l’AHAT.

Còpia literal de partides antigues – més de 100 anys – amb finalitat històrica o civil…15 EUR*

Certificació de partides sacramentals
Formulari imprès, segellat i signat, que conté l’extracte de les dades de la partida sacramental (nom, cognoms, origen), filiació (nom, cognoms, origen), datació, dades parroquials i localització a l’AHAT. Inclou el segell oficial de l’AHAT i l’autentificació del director de l’AHAT.

Certificacions simples d’actes sagramentals – menys de 100 anys – amb finalitat històrica o civil…3 EUR*

* Taxes aprovades per l’Arquebisbat de Tarragona amb el Decret de 22 de febrer de 2011 pel qual s’actualitzen les ofrenes, estipendis i taxes pels serveis sacramentals i administratius a la nostra arxidiòcesi. Butlletí Oficial de l’Arquebisbat de Tarragona (BOAT). Tarragona, març de 2011, 3a època. Núm. 452. p. 111-112.