Patrocinio para digitalizar dos libros sacramentales del Vilosell

El Sr. Jordi Recasens Guinjuan ha hecho una donación para digitalizar los siguientes libros de la parroquia de Santa María de el Vilosell.

Llibre de baptismes (1807-1851)
Unitat catalogació: 105

Llibre de matrimonis i confirmacions (1735-1859)
Unitat catalogació: 107