Addenda II del conveni de col·laboració entre la Xarxa Sanitària de Sant Pau i Santa Tecla i l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

Signatura de l’addenda II del conveni de col·laboració entre la Xarxa Sanitària Sant Tecla i l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona  per dur a terme la catalogació, informatització i digitalització de la documentació relativa al Cementiri de Tarragona corresponen al fons històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.