Addenda I del conveni de col·laboració entre la Xarxa Sanitària de Sant Pau i Santa Tecla i l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

Signatura de la addenda I del conveni de col·laboració entre la Xarxa Sanitària Sant Tecla i l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona  per dur a terme la digitalització del fons històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.