Conveni general de col·laboració i cooperació entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

El Il·lm. Sr. Carles Roca i Sala, president del Consell Comarcal del Tarragonès, i l’Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol i Balcells, arquebisbe de Tarragona i primat, signaren un conveni de col·laboració per tal de donar suport econòmic a les activitats culturals organitzades des de l’AHAT durant els anys 2008, 2009 i 2010.