Digitalització

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Rodonyà i l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

L’Ajuntament de Rodonyà i l’Arquebisbat de Tarragona han signat un conveni per a digitalitzar el fons documental històric de la Parròquia de Sant Joan Baptista d’aquell municipi, que actualment està dipositat a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT).

La digitalització d’aquest fons en garantirà la conservació i alhora permetrà un accés universal als investigadors i historiadors a través del web de l’AHAT. La documentació més antiga que es conserva és de finals del segle XVII, però el gruix més important correspon al segle XIX amb els llibres parroquials.

El conveni, de data de 8 de juliol de 2022 i amb una durada de dos anys, ha estat signat per l’arquebisbe Joan Planellas i Barnosell i l’alcalde de Rodonyà, Enric Ferré Ginovart.

Donació d’un particular per digitalitzar un document de Prades

El Sr. Miquel Germà Escobedo ha fet una donació per digitalitzar el següent document de l’arxiu parroquial de Prades:

“Llibre eo rebedor dels inventaris y obligasions se faran y pendran en favor de la universitat de la present vila de Prades les quals escriptures ha de rebrer lo escriva de la casa y consell de dita vila comensant als 20 de agost del any 1675 per mi Pere Doménech, notari y escriva de dita casa y consell” (1675-1718)

Donació d’un particular per digitalitzar una dispensa matrimonial

Donació d’un particular per digitalitzar la següent dispensa matrimonial:

“Dispensa matrimonial de segundo grado de consanguinidad que entre si tienen Geronimo Bartolí y Teresa Escudé, solteros, vecinos el uno de Villanueva y Geltrú, Diócesis de Barcelona y la otra de Reus en este arzobispado, mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1886)