Cervià de les Garrigues

Nova documentació digitalitzada de Bellvei, Cervià de les Garrigues, Maldà, Rocafort de Queralt, Rocamora i el Vilosell

Des d’avui, gràcies al patrocini de diversos particulars, es pot consultar la següent documentació digitalitzada:

Rocafort de Queralt. Parròquia de Sant Salvador
Llibre de baptismes, matrimoni i òbits (1640-1649)
Llibre de baptismes (1649-1674)
Llibre de matrimonis (1731-1765)
Llibre d’òbits (1566-1639)

Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Miquel Castellví Rosell
Bellvei. Parròquia de Santa Maria
Testaments (1848-1907)

Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular
Cervià de les Garrigues. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
Baptismes (1799-1936)
Confirmacions (1800-1832)
Matrimonis (1799-1935)
Òbits (1799-1936)
Compliment pasqual (1803-1911)

Digitalitzat gràcies al Sr. Marc Barella Hernández
Maldà. Parròquia de Santa Maria
Baptismes (1773-1824)

Digitalitzat gràcies a la Família Armejach
Rocamora. Parròquia de Sant Magí
Llibre de baptismes i confirmacions (1607-1859)
Llibre de matrimoni i òbits (1604-1859)

Digitalitzat gràcies al Sr. Jordi Recasens Guinjuan
Vilosell. Parròquia de Santa Maria
Llibre de matrimonis i confirmacions (1735-1859)

Donació per digitalitzar tots els llibres sagramentals de Cervià de les Garrigues

Un particular ha finançat la digitalització dels següents llibres sagramentals de la parròquia de Sant Miquel arcàngel de Cervià de les Garrigues:

Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis i òbits (1799-1833)
Unitat catalogació 26

Llibre de baptismes (1852-1864)
Unitat catalogació 20

Llibre de baptismes.
(1865-1882)
Unitat catalogació 18

Llibre de baptismes (1883-1908)
Unitat catalogació 21

Llibre de baptismes (1908-1936)
Unitat catalogació 25

Llibre de matrimonis(1867-1913)
Unitat catalogació 16

Llibre de matrimonis (1914-1935)
Unitat catalogació 23

Llibre d’òbits (1852-1866)
Unitat catalogació 24

Llibre d’òbits (1866-1900)
Unitat catalogació 19

Llibre d’òbits (1901-1936)
Unitat catalogació 1787,80

Llibre de Statu animarum (1911)
Unitat catalogació 22