Patrocinadors i col·laboradors

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la digitalització de documentació. Any 2022

La Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció de 7.800,09 € pel projecte de digitalització dels fons documentals de l’AHAT.

Enguany el projecte preveu la digitalització de la documentació de la sèrie notarial -manuals notarials, testaments i capítols matrimonials- dels segles XIV a XIX dels fons parroquials de l’l’Alió, Altafulla, Bràfim, Llorenç del Penedès, Gratallops, Montbrió del Camp, Nulles, Pira, Pradell de la Teixeta, Torroja del Priorat i Vallespinosa.

El projecte contempla la digitalització de 103 unitats documentals que representarà un volum total aproximat de 38.000 imatges.

Donació d’un particular per digitalitzar una dispensa matrimonial

Un particular ha fet una donació per digitalitzar la següent dispensa matrimonial:

“Dispensación de primero grado de publica honestidad para Geronimo Potau, joven labrador, y Magdalena Traber, doncella, de Sarreal, provenente de haver contrehido de dicha Magdalena esponsales de futuro con un hermano de dicho Geronimo, oy difunto” (1800)

Subvenció del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la digitalització de documentació. Any 2022

El departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha concedit 7.250 € pel projecte de Descripció i digitalització dels processos de la cúria del vicariat
eclesiàstic (segles XIV-XIX).

El projecte permetrà la descripció i digitalització dels processos de la cúria del vicariat i oficialat eclesiàstic de Tarragona de cadascun dels processos de les sèries Processos de la Cúria del Vicariat Eclesiàstic de Tarragona (1498-1799) -521 unitats documentals- que conté els processos de la cúria del vicariat on contra el que es podria pensar la documentació més abundant s’ocupa de qüestions econòmiques (cobraments de censos i censals, deutes, incompliment de clàusules dels capítols matrimonials, plets per clàsules de testamentàries o conflictes relacionats amb la possessió de benenficis). La sèrie Processos de la Cúria dels Veguers (1610-1801) -23 unitats documentals-, less matèries que tracten els plets d’aquesta sèrie són semblants a la de la cúria del vicariat. I finalment la sèrie dels Processos de la cúria del governador del Camp de Tarragona (1594-1748), els quals fan referència a qüestions d’ordre públic.