Patrocini per a digitalitzar una llibre sagramental de la parròquia de la Immaculada Concepción de l’Espluga Calba

La Sra. Cristina Montseny Figueruelo patrocina la digitalització del següent llibre del fons parroquial de la Immaculada Concepción de l’Espluga Calba.

Llibre de matrimonis (1650-1699)
Unitat catalogació: 8