Donació per a digitalitzar documentació de la parròquia de Santa Margarida de la Riera de Gaià

El Sr. Joan Francesc Rull Cartañà ha patrocinat la digitalització de la següent documentació de la parròquia de Santa Margarida de la Riera de Gaià.

Llibre de visites pastorals (1950-1979)
Unitat de Catalogació: 36

Llibre de compliment pasqual (1866-1953)
Unitat de Catalogació:23

Llibre de compliment pasqual (1944-1946)
Unitat de Catalogació:24

Llibre de confirmacions (1859-1991)
Unitat de Catalogació:40

Dietari del culte (1956-1961)
Unitat de Catalogació: 51

Dietari del culte (1961-1964)
Unitat de Catalogació:52

Dietari del culte (1965-1967)
Unitat de Catalogació:54

Dietari del culte (1968-1975)
Unitat de Catalogació:53

Dietari del culte (1976-1985)
Unitat de Catalogació:55

Dietari del culte (1986-1991)
Unitat de Catalogació:56

Llibre de comptes parroquials (1960-1970)
Unitat de Catalogació: 44

Llibre de comptes parroquials (1971-1984)
Unitat de Catalogació: 45

Llibre de comptes parroquials (1985-1989)
Unitat de Catalogació: 46

Llibre de comptes parroquials (1939-1955)
Unitat de Catalogació: 41

Llibre de comptes parroquials (1956-1972)
Unitat de Catalogació: 42

Llibre d’actes i de l’administració econòmica de la junta de confraries (1975-1991)
Unitat de Catalogació: 50

Estat de comptes de la parròquia (1939)
Unitat de Catalogació: 60

Estat de comptes de la parròquia (1940)
Unitat de Catalogació: 61

Estat de comptes de la parròquia (1941)
Unitat de Catalogació: 62

Estat de comptes de la parròquia (1942)
Unitat de Catalogació: 63

Estat de comptes de la parròquia (1943)
Unitat de Catalogació: 64

Estat de comptes de la parròquia (1944)
Unitat de Catalogació: 65

Estat de comptes de la parròquia (1945)
Unitat de Catalogació: 66

Estat de comptes de la parròquia (1946)
Unitat de Catalogació: 67

Estat de comptes de la parròquia (1947)
Unitat de Catalogació: 68

Estat de comptes de la parròquia (1948)
Unitat de Catalogació: 69

Estat de çcomptes de la parròquia (1949)
Unitat de Catalogació: 70

Estat de comptes de la parròquia (1950)
Unitat de Catalogació: 71

Estat de comptes de la parròquia (1951)
Unitat de Catalogació: 72

Estat de comptes de la parròquia (1952)
Unitat de Catalogació: 73

Estat de comptes de la parròquia (1953)
Unitat de Catalogació: 73

Estat de comptes de la parròquia (1954)
Unitat de Catalogació: 74

Estat de comptes de la parròquia (1955)
Unitat de Catalogació: 76

Estat de comptes de la parròquia (1956)
Unitat de Catalogació: 77

Estat de comptes de la parròquia (1957)
Unitat de Catalogació: 78

Estat de comptes de la parròquia (1958)
Unitat de Catalogació: 79

Estat de comptes de la parròquia (1959)
Unitat de Catalogació: 80

Estat de comptes de la parròquia (1960)
Unitat de Catalogació: 81

Estat de comptes de la parròquia (1961)
Unitat de Catalogació: 82

Estat de comptes de la parròquia (1962)
Unitat de Catalogació: 83

Estat de comptes de la parròquia (1964)
Unitat de Catalogació: 84

Estat de comptes de la parròquia (1965)
Unitat de Catalogació: 85

Estat de comptes de la parròquia (1966)
Unitat de Catalogació: 86

Estat de comptes de la parròquia (1967)
Unitat de Catalogació: 87

Estat de comptes de la parròquia (1968)
Unitat de Catalogació: 88

Estat de comptes de la parròquia (1969)
Unitat de Catalogació: 89

Estat de comptes de la parròquia (1970)
Unitat de Catalogació: 90

Estat de comptes de la parròquia (1971)
Unitat de Catalogació: 91