Col·labora amb el projecte de digitalització

L’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT) és una institució cultural, sense ànim de lucre, que pertany a l’Arquebisbat de Tarragona, la finalitat de la qual és conservar, restaurar i facilitar l’accés i la consulta dels fons documentals que té en dipòsit.


Des de l’any 2008 l’AHAT es troba en procés de digitalització
dels seus fons documentals, i més concretament el projecte de digitalització de tots els llibres sagramentals anteriors a 1936 dipositats a l’arxiu. El gran volum de registres sagramentals –segles XVI – XX– que serva l’AHAT i l’elevat cost de la seva digitalització, fa que l’execució del projecte sigui lenta.

Actualment l’AHAT compta amb 5.344 documents digitalitzats que representen un total de 1.161.342 imatges.

Així, doncs, l’AHAT ofereix als seus investigadors, simpatitzants i amics la possibilitat d’esdevenir patrocinadors del projecte de digitalització, i participar d’una manera activa en el seu finançament.

El cost orientatiu de digitalitzar un llibre de 250 imatges és de 75 EUR.

L’AHAT es compromet a lliurar al patrocinador/a un document justificatiu que acrediti la seva aportació i a fer constar davant del document el seu patrocini.

Les aportacions per a la digitalització de documentació se’ls hi aplicarà els els següents beneficis fiscals.
Durant l’any 2019 la deducció de la quota de l’IRPF serà:
– Si fa una donació a aquesta entitat per primera vegada 75% sobre els primers 150 EUR i 30% sobre
la resta.
Donacions recurrents a partir del tercer any 75% per als primers 150 EUR i 35% sobre la resta.

El termini per dur a terme tot el procés de digitalització és de tres mesos aproximadament. Un cop finalitzat el procés el document serà penjat al web de l’AHAT perquè tant vostè com la resta d’investigadors puguin consultar-la.

El patrocinador obtindrà un cupó de 50 reproduccions (per cada 50 EUR de patrocini) en PDF de la imatge digital en color.

DigitalitzacioSi esteu interessats en col·laborar amb el projecte de digitalització de l’AHAT poseu-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 25 33 60.

Alguns investigadors habituals de l’AHAT ja han col·laborat amb nosaltres com podeu veure dins la secció Particulas de  l’apartat Patrocinadors.

Qualsevol aportació que ens ajudi a seguir tirant endavant el projecte de digitalització, per petita que sigui, serà ben rebuda.