Valls

Conveni entre l’AHAT i l’Escola d’Arquitectura de Reus de la Universitat Rovira i Virgili

L’AHAT i l’Escola d’Arquitectura de Reus de la Universitat Rovira i Virgili han signat avui un conveni de col·laboració que permetrà la digitalització de la documentació de la sèrie Reparació de Temples referents a la parròquia de Sant Joan Baptista de Valls per tal de treballar la documentació i realitzar aixecaments bidimensionals i tridimensionals d’elements arquitectònics, en cas concret del campanar de Sant Joan Baptista de Valls. La documentació digitalitzada es podrà consultar en un futur a la web de l’AHAT.

Documentació digitalitzada dels Omells de na Gaia, el Pont d’Armentera, Rocafort de Vallbona, Ulldemolins, Valls i el Vendrell‏

Nova documentació digitalitzada de les següents parròquies gràcies al patrocini de diversos particulars, institucions i empreses :
Gràcies al patrocini d’un feligrès del Vendrell
  • Vendrell, el. Parròquia de Sant Salvador
Matrimonis (1872-1915)
Òbits (1716-1915)
Gràcies a les donacions de 171 mecenes
 
  • Valls. Parròquia de Sant Antoni
Òbits (1904-1915)
  • Valls. Parròquia de la Mare de Deu del Carme
Baptismes (1908-1915)
Matrimonis (1912-1915)
Òbits (1897-1915)
Les següents parròquies s’han digitalitzat gràcies a DINSER SERVICIOS INFORMÀTICOS S.L.
 
  • Omells de na Gaia. Parròquia de Santa Maria
Baptismes (1594-1898)
Matrimonis (1595-1898)
Òbits (1596-1898)
  • Rocafort de Vallbona. Parròquia de la Transfiguració del Senyor
Baptismes (1773-1915)
Matrimonis (1773-1915)
Òbits (1773-1915)
Digitalitzats gràcies al finançament de la  Diputació de Tarragona
 
  • Pont d’Armentera, el.  Parròquia de Santa Maria Magdalena
Baptismes (1905-1915)
Matrimonis (1894-1915)
Òbits (1913-1915)
  • Ulldemolins. Parròquia de Sant Jaume apòstol
Baptismes (1891-1915)
Matrimonis (1906-1915)
Òbits (1895-1915)

Donació d’un particular per digitalitzar llibres sagramentals de la parròquia de Sant Joan Baptista de Valls

La Sra. Carme Nogués Tomàs, investigadora habitual de l’arxiu, va fer un donatiu per tal de digitalitzar els següent llibres sagramentals de la parròquia de Sant Joan Baptista de Valls del segle XVI i principis del XVII.

Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis, òbits i compliment pasqual (1556-1628)
Baptismes (1556-1570)
Confirmacions (15-18.06.1614, 20.07.1617, 06.11.16[…] i 04.11.1628).
Matrimonis (1567-1571)
Òbits (1569-1571)
Compliment pasqual (1568)
Unitat catalogació: 92 

Llibre de baptismes (1607-1613)
Unitat catalogació: 92 

Llibre de baptismes (1613-1624)
Unitat catalogació: 92 

Llibre de matrimonis (1561-1596)
Unitat catalogació: 111 

Llibre de matrimonis (1597-1622)
Unitat catalogació: 111 

Llibre d’òbits (1560-1596)
Unitat catalogació: 104