Arxiu Capitular de Tarragona

Restaurats dos llibres sagramentals de la parròquia de Santa Maria de la Catedral de Tarragona i el llibre del Degà de l’Arxiu Capitular de Tarragona

Durant aquest primer trimestre del 2017 el taller de restauració d’obra gràfica del monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona a restaurat els llibres de baptismes i matrimonis (1566-1577 i 1588-1596) de la parròquia de Santa Maria de la Catedral de Tarragona dipositats a l’AHAT. Els dos llibres presenten un estat de conservació molt delicat perquè la tinta ferrogàl·lica amb que esta escrit s’oxida i malmet el paper. Els llibres sagramentals són una important font demogràfica, ja que fins abans de 1871, any de la creació del registre civil, són els únics registres.

Per altra banda, també s’ha restaurat  el llibre del degà de la catedral de Tarragona, on a banda de trobar informació sobre aquesta dignitat capitular també conté un Arxiepiscopologi, la  butlla spiritualitatis, la Butlla super temporalitate, un còpia de les constitucions de l’arquebisbe Pere de Cardona, la permutació entre el degà i l’ardiaca de Vila-Seca dels redits de Vila-Seca i la Masó, la constitutio de absenta canonicus, els capítols entre el paborde i els habitants de la Masó, el memorial del que rep el degà de les pabordies cada any, la concòrdia firmada entre Joan Ximenis de Aragues, prior i degà de la Seu, i la vila de la Selva del Camp, l’absolució de la vigília de Nadal, els capítols fets entre els creditors i la ciutat de Tarragona, un capbreu de Belianes i la col·lació de l’església de la Guàrdia. L’arc cronològic d’aquesta documentació abraça des de 1208 fins a 1608el registre de malalts de l’hospital (1926-1937) de Sant Pau i Santa Tecla sota el patronatge del capítol de la Catedral de Tarragona, on consten els pacients que foren atesos durant els primers dies de la Guerra Civil.

Aquesta documentació serà properament digitalitzada i posada a l’abast de tothom a través de la web de l’AHAT, en el cas dels llibres sagramentals, i en la web de l’ACT -www.acct.cat-, pel que fa al llibre del Degà.

Concert dedicat als mestres de la Catedral de Tarragona dels segles XVI i XVIII

Capelladelpi_130920151El diumenge 13 de setembre a les 19:00 h. a la catedral de Tarragona tindrà lloc l’acte de presentació del volum número 4 de la col·lecció “Mestres Catalans Antics”
dedicat a Joan Crisòstom Ripollès (1678-1746)”
 a càrrec del Dr. Josep Maria Gregori Cifré, autor de la transcripció.

Seguidament hi haurà un concert dedicat als mestres de la Catedral de Tarragona dels segles XVI i XVIII interpretat per la Capella de Música de Santa Maria del Pi de Barcelona que juntament amb el projecte IFMuC de la UAB compten amb una línia de col·laboració per tal de donar difusió al repertori eclesiàstic inèdit dels compositors que regien els magisteris dels principals centres de producció musical de Catalunya.

El concert oferirà una mostra del repertori compositiu dels mestres actius a la catedral de Tarragona entre els segles XVI i XVIII: l’organista Joan Ferrer (1505-1517), els mestres de capella Rafael Coloma (1589-1591 i 1595-1600), Nicasi Çorita (1578-1585), Joan Pujol (1593-1595), Pere Riquet (1619), Benet Buscarons (1672), Felip Olivellas (1677), Tomàs Milans i Joan Crisòstom Ripollès (1708-1746).

L’acte ha estat organitzat per l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona i l’Arxiu Capitular de
Tarragona
 i té un preu de 10€ (pro restauració de la capella de Santa Tecla).