Particulars

Donació d’un particular per digitalitzar documentació

Un particular ha fet una donació per digitalitzar el següent document de la parròquia de Santa Maria de Senan:

“Llibre de la renda de la rectoria del poble de Sanant fet per mi Valeri Valls prevere y rector de dita parròquia als 17 dies del mes de gener del any 1708” (1622-1794)
Inventari (1924)
Inventari (1959)
Projecte de reconstrucció de l’església (1944)
Llibre de rendes (1815-1816)

Donació per digitalitzar unes dispenses matrimonials

La Sra. Núria Hortoneda Rullo ha fet una donació per digitalitzar les següents dispenses matrimonials:

“Dispensa de tercero con cuarto grado de consanguinidad entre Juan Pedret y Engrasia Ribas, vezinos de Riudecañes. Estrechez” (1817)
“Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre José Nolla y Maria Rovira solteros vecinos de Riudecañas con la causa de Estrechez de lugar” (1866)
Dispensa de segundo con tercer grados de afinidad entre Pedro Oliva y Antonia Francesch viudos, vecinos de Riudecañas (1872)
“De dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Mateo Nolla y Lucia Ortoneda, solteros, naturales de Riudecañas con la causa de estrechez de lugar” (1882)

Patrocini per digitalitzar una dispensa matrimonial

El Sr. Josep Maria Montserrat Ramon ha fet una donació per digitalitzar les següents dispenses matrimonials:

Expedient matrimonial de Josep Vallvé Dalmau i Rosa Aguadé Blasi (1914)
Dispensa matrimonial de Pablo Montserrat i Teresa Coca (1864)
Dispensa matrimonial de José Montserrat i MaríaVendrell (1885)
Dispensa matrimonial de Pablo Batalla i Lucía Galofré (1871)
Dispensa matrimonial de José Batalla i María Domingo (1887)
Dispensa matrimonial de José Banach i Francisca Alari (1880)
Dispensa matrimonial de Miguel Domingo i Maria Montserrat (1856)
Dispensa matrimonial de Manuel Ramón i Rosa Vallvé (1869)