El Vilosell

Donació per a digitalitzar uns llibre sagramental de la parròquia de Santa Maria del Vilosell

El Sr. Héctor Félix Aizorbe patrocina la digitalització dels següents llibres dels fons parroquial de Santa Maria del Vilosell.

Llibre de matrimonis (1852-1859).
Unitat catalogació: 121

Llibre de matrimonis (1859-1866).
Unitat catalogació: 122

Llibre d’òbits (1851-1859).
Unitat catalogació: 121

Llibre d’òbits (1859-1866).
Unitat catalogació: 115

Nova documentació digitalitzada de Bellvei, Cervià de les Garrigues, Maldà, Rocafort de Queralt, Rocamora i el Vilosell

Des d’avui, gràcies al patrocini de diversos particulars, es pot consultar la següent documentació digitalitzada:

Rocafort de Queralt. Parròquia de Sant Salvador
Llibre de baptismes, matrimoni i òbits (1640-1649)
Llibre de baptismes (1649-1674)
Llibre de matrimonis (1731-1765)
Llibre d’òbits (1566-1639)

Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Miquel Castellví Rosell
Bellvei. Parròquia de Santa Maria
Testaments (1848-1907)

Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular
Cervià de les Garrigues. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
Baptismes (1799-1936)
Confirmacions (1800-1832)
Matrimonis (1799-1935)
Òbits (1799-1936)
Compliment pasqual (1803-1911)

Digitalitzat gràcies al Sr. Marc Barella Hernández
Maldà. Parròquia de Santa Maria
Baptismes (1773-1824)

Digitalitzat gràcies a la Família Armejach
Rocamora. Parròquia de Sant Magí
Llibre de baptismes i confirmacions (1607-1859)
Llibre de matrimoni i òbits (1604-1859)

Digitalitzat gràcies al Sr. Jordi Recasens Guinjuan
Vilosell. Parròquia de Santa Maria
Llibre de matrimonis i confirmacions (1735-1859)

Digilitzada documentació de la Selva del Camp, Vespella de Gaià i el Vilosell

Novament gràcies al patrocini de particulars i també de l’ajuntament de la Selva del Camp s’ha pogut digitalitzar la següent documentació:

Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de la Selva del Camp
La Selva del Camp. Parròquia de Sant Andreu apòstol
Llibre de matrimonis (1887-1921)
Llibre d’òbits (1856-1896)
Llibre d’òbits (1896-1915)
Llibre d’òbits d’albats (1880-1896)

Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
Vespella de Gaià. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
Decret de visita pastoral (1646)
Llibre de visites pastorals (1688-1868)
Decret de visita pastoral (1694)
Llibre de visites pastorals (1731-1979)
Decret de visita pastoral (1828)

Digitalitzat gràcies al Sr. Jordi Recasens Guinjuan
Vilosell. Parròquia de Santa Maria
Llibre de baptismes (1807-1851)