Patrocini per a digitalitzar dispenses matrimonials

Un particular ha fet una donació per a digitalitzar la següent dispensa matrimonial del fons del Vicariat i Oficialat Eclesiàstic.

“Espediente de dispensa de 3r grado de afinidad entre Josef Casals viudo y Rosa Voltas soltera vecinos de la Selva con la causa de edad de la oradora”
Unitat catalogació: 2138