Restaurats dos llibres sagramentals de Vilaplana i un llibre de registres de malalts de l’hospital de Sant Pau i Santa Tecla

Durant aquest primer trimestre del 2016 el taller de restauració d’obra gràfica del monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona a restaurat el llibre de matrimonis (1723-1828) UC: 4 i el llibre d’òbits  (1727-1835) UC: 5 de la parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu de Vilaplana dipositats a l’AHAT. Aquests dos llibres es trobaven en un deplorable estat de conservació com a conseqüència d’haver-se salvat durant la Guerra Civil espanyola amagat-los en un lloc amb molta humitat. Els llibres sagramentals són una important font demogràfica, ja que fins abans de 1871, any de la creació del registre civil, són els únics registres.

Per altra banda, també s’ha restaurat  el registre de malalts de l’hospital (1926-1937) de Sant Pau i Santa Tecla sota el patronatge del capítol de la Catedral de Tarragona, on consten els pacients que foren atesos durant els primers dies de la Guerra Civil.

Aquesta documentació serà properament digitalitzada i posada a l’abast de tothom a través de la web de l’AHAT, en el cas dels llibres sagramentals, i en la web de l’AHSPT -www.ahspt.cat-, pel que fa al llibre de malalts l’hospital de Sant Pau i Santa Tecla.