Donació d’un particular per a digitalitzar un llibre de matrimonis de la parròquia de Sant Miquel arcàngel d’Alforja

El Sr. Salvador Escoté Boqué ha finançat la digitalització del següent llibre sagramental de la parròquia de Sant Miquel arcàngel d’Alforja.

Llibre de Matrimonis (1595/1745)
Unitat de Catalogació: 53