Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alcover i l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

Conv Alcover 2L’Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol i Balcells, arquebisbe de Tarragona i primat, i Sr. Xavier Torrell Camps, regidor de Turisme, Comerç i Medi Ambient, de l’Ajuntament d’Alcover, en representació del qual actua per delegació efectuada mitjançant decret d’alcaldia de l’Il·lm. Sr. Anton Ferré Fons, alcalde d’Alcover, van signar el conveni de col·laboració per dos anys que permetrà la digitalització de la sèrie de llibres sagramentals de l’arxiu parroquial de l’Assumpció d’Alcover dipositat a l’AHAT.