Conferència

Cicle de conferències per commemorar el 90é aniversari de la fundació de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

El passat 9 de febrer  es van complir 90 anys de la fundació de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, pel Cardenal Francesc d’Assís Vidal i Barraquer arquebisbe de Tarragona. Per commemorar aquesta fita històrica l’AHAT a programat un cicle de conferències amb una temàtica ben diversa.

cicle

Confèrencia inaugural dels actes 90é aniversari de la fundació de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

Podeu tornar a escoltar la conferència inaugural  90è aniversari de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona a càrrec de Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, director de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona.

 

Gentilesa de Mitjans de Comunicació de l’Arquebisbat de Tarragona.

 

Acte inaugural del 90é aniversari de la fundació de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

El 19 de febrer del 2010 es compliran 90 anys de la fundació de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, pel Cardenal Francesc d’Assís Vidal i Barraquer arquebisbe de Tarragona. Per commemorar aquesta fita històrica l’AHAT a programat un seguit d’actes.

El proper 18 de febrer tindrà lloc l’acte inaugural d’aquests actes amb la conferència 90è aniversari de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona a càrrec de Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, director de l’AHAT. L’acte tindrà lloc dijous, 18 de febrer de 2010, a les 19 h. a la Casa dels Concilis del carrer de les Coques, n. 1. Tarragona.

90eAniversariAHAT

 

Congrés Església i Guerra Civil (1936-1939)

CEGC-cartellLa idea de celebrar el congrés va partir de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT). Immediatament vam veure la necessitat de fer-lo amb col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Els coordinadors del congrés són el Dr. Josep Sánchez  Cervelló, professor d’història contemporània de la URV, el Dr. Alberto Reig Tapia, catedràtic de ciències polítiques de la URV, i un servidor, Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, director de l’AHAT i canonge arxiver de la catedral de Tarragona. La organització i logística va a càrrec de Joan M. Quijada i Bosch, tècnic de l’AHAT.

Hom vol crear les condicions necessàries que permetessin exposar l’estat actual de la historiografia a l’Estat Espanyol sobre la llibertat religiosa durant la Guerra Civil. És prou conegut per tots que les sensibilitats historiogràfiques sobre aquesta qüestió són diverses. El congrés, per tant, preten fer-les aflorar totes, tot respectant la riquesa d’interpretacions que avui existeix. Tots hauríem d’aprendre que els apriorismes ens impedeixen conèixer les causes i les conseqüències de qualsevol fenomen històric.

Els estudiosos tindran la ocasió d’escoltar les intervencions d’investigadors eminents, molt d’ells internacionalment reconeguts, i de participar en els diàlegs posteriors. Les persones interessades per la matèria, ja fos perquè han viscut la guerra civil, o bé, perquè han resseguit la  seva bibliografia, podran contrastar la seva vivència personal amb una visió més àmplia i acadèmica. Finalment, la mateixa celebració del Congrés Església i Guerra Civil és un esdeveniment significatiu en un moment en que aquesta qüestió és tan viva dins la nostra societat.

En aquest sentit hom ha optat per un ventall ben ampli de ponents i temàtiques diverses, tot renunciant conscientment a un programa més restrictiu, tant des del punt de vista del nombre de ponents com de les qüestions a discutir. Tots els ponents són representants de sensibilitats historiogràfiques diverses, però tenen en comú la seva específica dedicació a la investigació històrica d’aquest període dolorós de la nostra història.

tripticEiGC