Repositoris de revistes i publicacions digitals

RACO

És un repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. La principal finalitat de RACO és augmentar la visibilitat i consulta de les revistes que inclou i difondre la producció científica i acadèmica que es publica a revistes catalanes. Aquesta finalitat es concreta en tres objectius: 1.- Impulsar l’edició electrònica de revistes catalanes, 2.- Ser la interfície que permeti la consulta conjunta de totes les revistes i 3.- Facilitar els instruments per a la seva preservació

Biblioteca virtual Ramon Berenguer IV

rbivLa finalitat de la Biblioteca virtual, en el marc de treball del Programa d’acció Cultural RBIV, per al foment de la cultura, al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, és la transmissió del coneixement, i l’accés a la informació. El projecte, que anirà incorporant progressivament el fons bibliogràfic tant de la Diputació com d’altres entitats que s’hi adhereixen, és un servei gratuït que permet la  consulta en tot moment i des de qualsevol lloc per mitjà d’internet, així com la impressió total o parcial dels llibres que s’hi ofereixen.

 

Analecta Sacra Tarraconensia

analectaLa Biblioteca Balmes des de 1925 publica Analecta Sacra Tarraconensia que és la revista degana de les publicacions d’estudis històrics en llengua catalana. L’any 2015 Analecta Sacra Tarraconensia complirà els noranta anys del seu naixement durant els quals ha publicat més de mil dos-cents tretze estudis, en més de trenta-vuit mil pàgines en cent un volums. Analecta Sacra Tarraconensia hi han publicat treballs més de mil autors diferents, entre els quals destaquen grans aportacions dels historiadors, com Miquel Batllori, Martí de Riquer, Josep Gudiol, Pere Ginebra, Josep Trepat, Joan Serra i Vilaró, Josep Maria Madurell i Marimón, Josep Maria Coll, Heinrich Finke,Johannes Vincke, Sanç Capdevila i Felip, etc…

Biblioteca Virtual de Premsa Històrica

La Biblioteca Virtual de Premsa Històrica és un projecte en marxa, resultat d’un procés de digitalització cooperativa del Ministeri de Cultura, les comunitats autònomes i altres institucions de la memòria, amb el que es pretén, simultàniament, preservar i fer accessibles uns materials bibliogràfics que es caracteritzen per ser exemplars únics i, per tant, de difícil accés.

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

El CCUC és un catàleg amb més de 5 milions de títols que dóna accés a més de 10 milions de documents físics. Incorpora els fons de les biblioteques membres del CSUC i d’altres biblioteques associades.

 

Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG)

El Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya (BEG) permet la consulta dels fons de biblioteques i centres de documentació que donen suport a l’activitat de les entitats de l’administració pública de Catalunya.

XAC_Premsa: Premsa històrica digitalitzada

Cercador del Departament de Cultura que permet l’accés a la premsa històrica d’àmbit local i comarcal custodiada en els arxius catalans.

 

Memòria Digital de Catalunya (MDC)

Repositori cooperatiu que conté, en accés obert, col·leccions digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni. A l’MDC s’hi troben les còpies digitals de fotografies, dibuixos, mapes, cartells, fullets, incunables i un llarg etcètera amb un total de més de 3 milions de documents relacionats amb Catalunya i procedents de 32 institucions diferents (universitats, biblioteques especialitzades, arxius, etc.).

Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA)

És un portal d’accés obert que inclou publicacions periòdiques tancades que han estat representatives dins la cultura i la societat catalana. És un dipòsit cooperatiu de preservació digital impulsat per la Biblioteca de Catalunya amb el suport del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC))