Tarrés

Documentació digitalitzada d’Arbeca, Barberà de la Conca, l’Espluga de Francolí, Fulleda, Nalec, la Secuita, Siurana, Tarragona, Tarrés, Vilaplana i dispenses matrimonials

Nova documentació digitalitzada gràcies al patrocini de diverses institucions, empreses i particulars. A continuació el llistat de la documentació que ja podeu consultar a la web de l’AHAT:

Arbeca. Parròquia de Sant Jaume apòstol. Gràcies al patrocini de Dinser Servicios Informáticos SL
Baptismes (1802-1923)
Matrimonis (1851-1921)

Barberà de la Conca. Parròquia de Santa Maria
Confirmacions (1878-1996)

Espluga de Francolí, l’. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
Confirmacions (1728-1858)
Confirmacions (1863-1932)

Fulleda. Parròquia de Santa Maria de Fulleda. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de Fulleda
“Racional de las dos capellanias de Sant Blai y Sant Jaume fundadas en la iglésia de Espluga Calba units a la vicaria perpetua de Fulleda” (1679-1853)
“Llibre de càrrech y descàrrech de la celebració fundada y adventícia de la present iglésia de Fulleda” (1771-1944)
“Llibre racional dels comptes donaran de aquí al devant los sagristans de la present iglésia de Fulleda y també de les sagristanes de la Verge Santíssima del Roser, comensant en aquest ani de 1736 a honrra y gloria de Déu Omnipotent trino y uno en lo qual se escriurar tot lo que·ls entra dels captiris y gastarà en obsequi de culto de dita iglésia de Fulleda comensat per mi Macià Ballester, prevere y vicari de dit lloch” (1712-1794)
“Llibre de las entradas de la sacristia de la present iglésia de Fulleda. Comensant en lo any 1773” (1773-1863)
Manual de capítols matrimonials (1613-1624)
Enquesta sobre l’estat de la parròquia preparatòria per la visita pastoral (1858)
Estat dels comptes de la sagristia (1849-1860)
“Modo sencillo de anotar los bienes, rentas, etc. con las cargas y demás pertenecietes a la parròquia de Fulleda” (1852)

Nalec. Parròquia de Sant Jaume apòstol. Gràcies al patrocini del Sr. Miquel Bori Carbonell
Manual notarial (1650-1656)

Secuita, la-Codony, el. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de la Pobla de Mafumet
Manual notarial (1652-1661)
Manual notarial (1703-1711)
Manual notarial (1727-1738)
Manual notarial (1723-1726)
Manual de capítols matrimonials i testaments (1681-1697)
Manual de capítols matrimonials i testaments (1698-1708)
Manual de capítols matrimonials i testaments (1709-1715)
Manual de capítols matrimonials (1664-1681)
Manual de testaments (1749-1774)
Manual de testaments (1740-1753)
“Yndice de testaments y capítols matrimonials” (1620-1816)
“Rational dels censals de Codony y decrets de visita” (1696-1956)
Acte de presa de possessió de Josep Jover, clergue beneficiat de Lleida, de la vicaria perpètua de Sant Pere del Codony (1615)
Concòrdia entre la universitat del Codony i el vicari general sobre l’obtenció d’un predicador durant el temps de Quaresma a la parròquia del Codony (1691)
“Collatio et possessio parrochialis ecclesiae loci de Coctano vulgo del Codony nuncupatae Tarraconem diocesis seu illius perpetuae vicariae quam obtinebat reverendus Christophorus Magrinyà quondam autorictate apostolica collatae venerabilis Laurentio Manent, clerico” (1711)
Contracte per construir el retaule de la Mare de Déu del Roser de l’església del Codony (1792)
“Nota de lo que deve exponerse al ilustrísimo señor arzobispo de Tarragona quando visitare la iglesia parroquial del Codony y sus sufraganeas del lugar de la Secuyta y Pobla de Mafumet” [Segona meitat del segle XVIII]
“Llibre llevador dels censos y censals y blat de llum de la rectoria del Codony” (1631-1705)
“Codern de las obligacions de la rectoria del Codony en la qual se nota las que hauran celebrat y pagat comensant en lo any de 1708 y en avant” (1708-1711)
“Gastos dels funerals” (1775-1822)
Llibreta de comptes de la rectoria de Sant Pere del Codony (1636-1637)
Rebuts i justificants de pagament (1629-1817)
“Obligationes missarum celebrandarum a rectore del Codony” (1711-1750)

Siurana. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini del Sr. Manuel Casademunt Badia
Manual de testaments (1753-1904)

Tarragona. Parròquia de Sant Pere apòstol del Serrallo. Gràcies al patrocini d’un particular
Baptismes (1892-1898)

Tarrés. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de Tarrés
Manual notarial (1449-1453)
Manual notarial (1614-1615)
Manual notarial (1655-1702)
Manual notarial (1657-1752)
Manual notarial (1703-1712)
Manual notarial i capbreus (1712-1761)
Manual de capítols matrimonials (1607-1652)
Manual de capítols matrimonials (1653-1735)
Manual de testaments (1607-1631)
Manual de testaments (1630-1652)
Testaments (1851-1875)
Testaments (1876-1899)
Capbreu de rendes, censos i censals (1635)
Llibre de comptes de les confraries de la Mare de Déu del Roser, Sant Nom de Jesús, Sant Isidre i Mare de Déu de Montserrat (1828-1941)
“Llibre de carga y descarga cantadas, resadas y altres fundacions que se han de celebrar en la iglésia parroquial de Terrés, segons la reducció feta per lo il·lustríssim senyor don Juan Lario y Lancis, arquebisbe de Tarragona, en 4 de desembre de 1769, comensant a celebrar segons la dita reducció en lo dia primer de janer de 1770” (1770-1946)
“Racional de la renda y obligacions de la present iglésia de Santa Maria de Terres, archebisbat de Tarragona, reduida la renda a raho de a tres per cent, segons lo decret real del primer de agost de mil set cents cinquanta, y las obligacions a lo corresponent a dita renda conforme a la dot de sas fundacions, aumentada en algunas per lo il·lustríssim prelat, eo sas visitas, y se ajustan las demés obligacions y estils de párroco y poble, segons los capbreus, manuals dels reverents rectors antepassats y practica de la parròquia y poble” (1750-1890)
Llibre de Visites pastorals (1696-1903)

Vilaplana. Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu
Òbits (1915-1977)

Dispenses. Gràcies al patrocini de dos particulars anònims
“Espediente instruido a solicitud de Martin Perelló y Magdalena Montserrat solteros vecinos del Morell en justificacion de algunos estremos para implorar dispensa de primer grado de afinidad licita” (1853)
“Dispensa de 3º grado de consanguinidad entre Francisco Ollé y Maria Sabate vecinos de Prenafeta con la causa de edad de la oradora” (1860)

Si esteu interessats en col·laborar amb l’AHAT podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 23 34 12 ext. 214. Per més informació:
http://www.ahat.cat/projecte-de-digitalitzacio-dels-llibres-sagramentals-anteriors-dipositats-a-lahat/

Qualsevol aportació que ens ajudi a seguir tirant endavant el projecte de digitalització, per petita que sigui, serà ben rebuda.

Más documentación digitalizada de Rocamora, Bràfim, Vallmoll, los Garidells, Santes Creus, Tarrés, el Vendrell, Vespella de Gaià y Vilabella

Ya tiene a su disposición la siguiente documentación digitalizada gracias al patrocinio de diversas instituciones y particulares.

Rocamora. Parroquia de Sant Magí mártir
Bautismos (1852-1915)
Matrimonios (1853-1915)

Digitalización patrocinada por la Diputación de Tarragona

Bràfim. Parroquia de Santiago Apóstol
Bautismos (1661-1915)
Matrimonios (1567-1915) Óbitos (1599-1915)
Cumplimientos pascuales (1760-1847)

Garidells, los. Parroquia de Santiago Apóstol
Confirmaciones (1891-1903)

Santes Creus. Parroquia de Santa Lucía, virgen y mártir
Confirmaciones (1814-1861)

Vallmoll. Parroquia de Santa María
Bautismos (1585-1915)
Confirmaciones (1588-1891)
Matrimonios (1585-1912) Óbitos (1491-1893)
Cumplimientos pascuales (1464-1880)

Digitalización patrocinada por el ayuntamiento de la Selva del Camp 
Selva del Camp, la. Parroquia de San Andeu apóstol
Bautismos (1883-1915)
Matrimonios (1867-1886)
Cumplimientos pascuales (1800-1915)

Digitalización patrocinada por el ayuntamiento de Tarrés 
Tarrés. Parroquia de Santa María
Bautismos (1901-1915)
Matrimonios (1903-1915)

Digitalización patrocinada por un feligrés 
Vendrell, el. Parroquia de San Salvador
Óbitos (1859-1866)

Digitalización patrocinada por el Sr. Jordi Plana Tomás
Vespella de Gaià. Parroquia de San Miguel arcángel
Manual notarial (1512-1517)
Manual notarial (1516-1535)

Digitalización patrocinada por el Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
Vilabella. Parroquia de San Pedro Apóstol
Óbitos (1427-1566 y 1883-1915)

Nueva documentación digitalizada de Albiol, Capafonts, Cornudella de Montsant, Fulleda, Poboleda, Reus, Tarrés y Vilosell

Nueva documentación digitalizada de las siguientes parroquias gracias al patrocinio de la Diputación de Tarragona, los ayuntamientos de Fulleda y Tarrès y de varios particulares:

Albiol. Parroquia de San Miguel arcángel. Gracias al Sr. SALVADOR ESCUTÉ BOQUÉ
Capítulos matrimoniales (1536-1740)
Capítulos matrimoniales (1539-1740)
Capafonts. Parroquia de la Asunción. Gracias al Sr. SALVADOR ESCUTÉ BOQUÉ
Libro de matrimonios (1629-1648)
Capítulos matrimoniales (1486-1698)
Capítulos matrimoniales (1673-1689)
Capítulos matrimoniales (1700-1740)
Cornudella de Montsant. Parroquia de Santa María. Gracias al patrocinio de D. XAVIER ESTIVILL PALLEJA
Libro de matrimonios (1693-1771)
Libro de matrimonios (1771-1818)
Libro de matrimonios (1819-1858)
Libro de matrimonios (1858-1866)
Fulleda. Parroquia de Santa María. Gracias al patrocinio del AYUNTAMIENTO DE FULLEDA
Manual notarial (1489-1603)
Manual notarial (1611-1637)
Manual notarial (1614-1615)
Manual notarial (1638-1644)
Manual notarial (1644-1651)
Manual notarial (1653-1678)
Manual notarial (1678-1684)
Manual notarial (1686-1751)
Manual notarial (1729-1743)
Libro de valías [siglo XVI]
Documentación de la administración económica de la parroquia (1730-1818)
Administración del Hospital (1620-1863)
Poboleda. Parroquia de San Pedro Apóstol. Gracias al patrocinio de la DIPUTACIÓN DE TARRAGONA
Bautismos (1845-1915)
Matrimonios (1817-1915)
Óbitos (1858-1915)
Reus. San Pedro Apóstol. Gracias al patrocinio de un particular ANÓNIMO
Libro de bautismos (1,915 mil a 1,921 mil). Sólo son consultables los bautismos de 1915.
Tarrés. Parroquia de Santa María. Gracias al patrocinio del AYUNTAMIENTO DE TARRÉS
Manuales notariales (1404-1445)
Manuales notariales (1441-1445)
Manuales notariales (1493-1528)
Manuales notariales (1556-1577)
Manuales notariales (1578-1586)
Manuales notariales (1586-1606)
Manuales notariales (1607-1637)
Manuales notariales (1618-1630)
Manuales notariales (1641-1655)
Vilosell. Parroquia de Santa María. Gracias al patrocinio de D. JORDI RECASENS GUINJOAN
Libro de bautismos (1735-1806), confirmaciones (1740-1849) y cumplimientos pascuales (1766-1880)

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tarrés y el Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

conveniahatajuntarres_008El Excmo. y Rvdmo. Dr. Jaume Pujol Balcells, arzobispo de Tarragona y primado, y el Ilmo. Sr. Ramon Maria Arbós Palau, alcalde de Tarrés, firmaron el convenio de colaboración por cuatro años que permitirá la digitalización de fondos documentales de la parroquia de Santa María de Tarrés depositado en el AHAT.