llibres sagramentals

Donación para digitalizar un libro de sacramental de la parròquia de de Santa Maria de Maldà

El Sr. Miquel Bori Carbonell patrocina la digitalización del siguiente libro del fondo parroquial de Santa Maria de Maldà.

Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis i òbits de Maldà i el Vilet (1632-1702).
Baptismes de Maldà i el Vilet (04.03.1632-12.12.1699)
Confirmacions (17.10.1688)
Matrimonis de Maldà i el Vilet (24.02.1632-18.11.1699)
Òbits de Maldà i el Vilet (19.04.1632-24.07.1699)
Excomunicats (04.03.1632-06.10.1702)
Compliments pasquals de Maldà i el Vilet (1632-1638 i 1654-1672-1699)
Aniversaris i misses (1632-1647)
Unitat catalogació: 75

Donación para digitalizar unos libros sacramentales de la parròquia de Santa María del Vilosell

El Sr. Héctor Félix Aizorbe patrocina la digitalización de los siguientes libros del fondo parroquial de San Pedro apóstol de Reus

Llibre de matrimonis (1852-1859).
Unitat catalogació: 121

Llibre de matrimonis (1859-1866).
Unitat catalogació: 122

Llibre d’òbits (1851-1859).
Unitat catalogació: 121

Llibre d’òbits (1859-1866).
Unitat catalogació: 115