Arxiu Capitular de Tarragona

Restaurats dos llibres sagramentals de la parròquia de Santa Maria de la Catedral de Tarragona i el llibre del Degà de l’Arxiu Capitular de Tarragona

Durant aquest primer trimestre del 2017 el taller de restauració d’obra gràfica del monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona a restaurat els llibres de baptismes i matrimonis (1566-1577 i 1588-1596) de la parròquia de Santa Maria de la Catedral de Tarragona dipositats a l’AHAT. Els dos llibres presenten un estat de conservació molt delicat perquè la tinta ferrogàl·lica amb que esta escrit s’oxida i malmet el paper. Els llibres sagramentals són una important font demogràfica, ja que fins abans de 1871, any de la creació del registre civil, són els únics registres.

Per altra banda, també s’ha restaurat  el llibre del degà de la catedral de Tarragona, on a banda de trobar informació sobre aquesta dignitat capitular també conté un Arxiepiscopologi, la  butlla spiritualitatis, la Butlla super temporalitate, un còpia de les constitucions de l’arquebisbe Pere de Cardona, la permutació entre el degà i l’ardiaca de Vila-Seca dels redits de Vila-Seca i la Masó, la constitutio de absenta canonicus, els capítols entre el paborde i els habitants de la Masó, el memorial del que rep el degà de les pabordies cada any, la concòrdia firmada entre Joan Ximenis de Aragues, prior i degà de la Seu, i la vila de la Selva del Camp, l’absolució de la vigília de Nadal, els capítols fets entre els creditors i la ciutat de Tarragona, un capbreu de Belianes i la col·lació de l’església de la Guàrdia. L’arc cronològic d’aquesta documentació abraça des de 1208 fins a 1608el registre de malalts de l’hospital (1926-1937) de Sant Pau i Santa Tecla sota el patronatge del capítol de la Catedral de Tarragona, on consten els pacients que foren atesos durant els primers dies de la Guerra Civil.

Aquesta documentació serà properament digitalitzada i posada a l’abast de tothom a través de la web de l’AHAT, en el cas dels llibres sagramentals, i en la web de l’ACT -www.acct.cat-, pel que fa al llibre del Degà.

Concierto dedicado a los maestros de la Catedral de Tarragona de los siglos XVI y XVIII

Capelladelpi_130920151El domingo 13 de septiembre a las 19:00 h. en la catedral de Tarragona tendrá lugar el acto de presentación del volumen número 4 de la colección “Mestres Catalans Antics dedicat a Joan Crisòstom Ripollès (1678-1746)” a cargo del Dr. Josep Maria Gregori Cifré, autor de la transcripción.

Seguidamente habrá un concierto dedicado a los maestros de la Catedral de Tarragona de los siglos XVI y XVIII interpretado por la Capilla de Música de Santa María del Pi de Barcelona que junto con el proyecto IFMuC de la UAB cuentan con una línea de colaboración con el fin de dar difusión al repertorio eclesiástico inédito de los compositores que regían los magisterios de los principales centros de producción musical de Cataluña.

El concierto ofrecerá una muestra del repertorio compositivo de los maestros activos en la catedral de Tarragona entre los siglos XVI y XVIII: el organista Joan Ferrer (1505-1517), los maestros de capilla Rafael Coloma (1589-1591 i 1595-1600), Nicasi Çorita (1578-1585), Joan Pujol (1593-1595), Pere Riquet (1619), Benet Buscarons (1672), Felip Olivellas (1677), Tomàs Milans i Joan Crisòstom Ripollès (1708-1746).

El acto ha sido organizado por el Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona i l’Arxiu Capitular de Tarragona y tiene un precio de 10 € (pro restauración de la capilla de Santa Tecla).