Actualitat

Subvención de la Diputación de Tarragona para la digitalitzación de libros sacramentales. Año 2018

La Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció de 8.000 € pel projecte de digitalització dels registres sagramentals de la següent parròquia:

  • Reus. Parròquia de Sant Pere apòstol

El projecte contempla la digitalització 60 unitats documentals segons que representarà un volum total aproximat de 32.778 imatges.

Aquesta documentació digitalitzada es podrà consultar al web de l’AHAT (www.ahat.cat) i davant de cadascun dels documents consta que ha estat possible la seva digitalització gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.

Nova documentació digitalitzada de les parròquies de Banyeres del Penedès, Bràfim, Montagut, Vilaplana i Vila-rodona, dispenses i processos de l’ACT

Posem a la vostra disposició nova documentació digitalitzada corresponent a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona i a l’Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona gràcies a la col·laboració de la Diputació de Tarragona i a diversos particulars.
 
Si esteu interessats en col·laborar amb l’AHAT podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 25 33 60. Per més informació:  https://goo.gl/EzEAM1 
Qualsevol aportació que ens ajudi a seguir tirant endavant el projecte de digitalització, per petita que sigui, serà ben rebuda.
A continuació el llistat de la documentació que ja podeu consultar a la web de l’AHAT:
 
Banyeres del Penedès. Parròquia de Santa Eulàlia, verge i màrtir. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
“Llibreta de comunions de Santa Eulàlia de Banyeras. Any 1853.” (1853)
Botarell. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir. Gràcies al patrocini del Sr. Carles Maristany i Tió
Manuals notarials (1540-1562)
Manuals notarials (1600-1617)
Manuals notarials (1641-1680)
Bràfim. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Manual notarial (1600-1734)
Manual de testaments (1648-1680)
Manual de testaments (1681-1697)
Manual de testaments (1698-1720)
Manual de testaments (1720-1752)
Manual de testaments (1751-1768)
Montagut.Gràcies al patrocini del Sr. Jorge Aurelio Sedeño Suárez Aluija Landa
“Llibre en lo qual se continuaran los comptes que donaran los jurats que seran de la universitat de Sant Jaume de Montagut (1686-1744)
Vilaplana. Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu
“Llibre dels comptes de la confraria del Santíssim Nom de Jesús, y de Sant Christo. Compren lo any 1834 y següents. Any 1842. Vilaplana” (1834-1979)
 
Vila-rodona. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Llibre de baptismes (1658-1725)
Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Dispenses matrimonials
Gràcies al patrocini d’un particular
“Dispensa de doble cuarto grado de consanguinidad entre José Juncosa y Maria Martorell solteros vecinos de Ciurana con la causa de edad de la oratriz” (09.02.1874)
“Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre José Juncosa y Maria Martorell solteros y vecinos de Arbolí” (1871)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Musté y Teresa Porqueras solteros vecinos de la Morera con la causa de edad de la oratriz” (1869)
“Dispensa de tercero con cuarto grados de afinidad entre Esteban Juncosa soltero y Rosa Martorell viuda vecinos de Arbolí con la causa de infamia cum copula” (1862)
Declaracion de cuarto con quinto grados de consanguinidad entre Juan Porqueres y Francisca Porqueres solteros vecinos el uno de Vilella Baja, diócesis de Tortosa, y la otra de Morera” (1862)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Magrané y Teresa Masdeu solteros vecinos de Arbolí con la causa de edad de la oratriz” (1865)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Abelló y Maria Magrané solteros vecinos el uno de Almusara y la otra de Arbolí mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1865)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Salvador Joanpere y Francisca Estivill solteros vecinos de Almosara con la causa de edad de la oradora” (1855)
“Dispensa de doble tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Salvador Joanpere y Maria Joanpere solteros naturales y vecinos de Almozara con la causa de estrechez de lugar” (1857)
Dispensa de 4t grau de consanguinitat i revalidació del matrimoni entre Antoni Bove i Paula Basora veïns d’Alcover (1844)
“Espediente de dispensa de 2do grado de afinidad licita entre Juan Maydeu soltero y Teresa Masdeu viuda vecinos de Albiol con la causa de infamia por copula scienter frag. ducti” (1846)
“Declaracion de quarto y quinto grados de consanguinidad de Jose Martorell y Tecla Joanpere vecinos de Arbolí” (1846)
“Espediente de dispensa del impedimento de publica honestidad entre Pedro Juncosa y Teresa Roig solteros vecinos de Arboli el uno, y la otra de Semuntá” (1837)
“Espediente de dispensa de 4to grado de consanguinidad entre Juan Vidal y Maria Bargalló solteros vecinos de Viñols con la causa de estrechez” (1838)
“Dispensa de Tercero con Cuarto grados de Consanguinidad entre Pablo Ricart y Teresa Domingo, solteros vecinos el uno de las Borjas blancas Diócesis de Lérida y la otra de Vimbodi en este Arzobispado, con la causa de Edad de la Oratriz” (1868)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Torrell y Francisca Bargalló, del lugar de la Morera” (1816)
Dispensa de Tercero con Cuarto grados de Consanguinidad entre Antonio Franch y Maria Llurba solteros, vecinos de Ulldemolins (1870)
 
Gràcies al patrocini del Sr. Albert Gil Fontanet
“Dispensacion de cuarto grado de affinidad para Pedro Pallejá de la Torra de Fontaubella, sufraganea de Pradell, y Francisca Macip y Roig, de Vilanova de Escornalbou, viudos” (1797)
Dispensa de tercero con cuarto grado de consanguinidad entre Juan Vidiella y María Escoda, solteros y vezinos de Vilanova de Escornalbou (1817)
Expediente sobre dispensa de quarto grado de consanguinidad entre Pedro Ciurana y Rosa Fraga solteros vecinos de Vilanova de Escornalbou. Estrechez (1829)
Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Francisco Bargalló y Josefa Pallejá solteros vecinos el uno de la Parroquia de Monroig y el otro de la de Cambrils, mediante ser de honestas familias (1838)
Espediente de dispensa de tercer grado de afinidad entre Juan Castellvi soltero y Maria Ferré viuda vecinos de Argentera con la causa de estrechez (1839)
Espediente de dispensa de tercero con con cuarto grado de afinidad entre Juan Bondia y Maria Soler viudos vecinos de Vilanova de Escornalbou con la causa de estrechez limitada á dicho lugar (1841)
Declaracion de quarto y quinto grados de consanguinidad de Jayme Sabaté é Isabel Cabré (1849)
Espediente de dispensa de tercero con cuarto grados de afinidad entre Juan Sabate y Maria Mas viudos naturales y vecinos el uno de Vilanova de Escornalbou y la otra de Pradell con causa de estrechez de lugares (1849)
Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Jayme Bonet y Rosa Rom solteros vecinos de Vilanova de Escornalbou mediante ser de honestas familias (1849)
Declaraciones de cuartos y quintos grados de consanguinidad entre Juan Olivé y Maria Ciurana y Juan Ciurana y Vicenta Olivé los quatro de Vilanova de Escornalbou (1850)
Ynstruido a solicitud de Juan Aragonés soltero de Arboset y Maria Pallas viuda de Vilanova de Escornalbou para la justificacion de algunas causas oportunas al obtento de dispensa de segundo grado de consanguinidad, tercero tambien de consanguinidad y tercer con cuarto de afinidad (1854)
Instruido a solicitud de José Antonio Soler y Doña Ramona Ballester solteros naturales el uno de Constanti y la otra de Valls para la justificacion de algunos estremos conducentes a la impetracion de dispensa de segundo grado de consanguinidad (1855)
Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Juan Guasch y Magdalena Crusat solteros naturales y vecinos de Vilanova de Escornalbou con la causa de estrechez de lugar (1858)
Instruido a peticion de Esteban Roca y Gertrudis Cabré viudos vecinos de Vilanova de Escornalbou en justificacion de algunos estremos conducentes para obtener dispensa de segundo grado de afinidad lícita (1860)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Capafons y Maria Castells solteros de Vilanova de Escornalbou con la causa de estrechez de lugar aunque nacida la oradora y bautizada en Montbrió del Campo (1860)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Francisco Anguera y Rosa Borrás solteros naturales y vecinos el uno de Darmós Diócesis de Tortosa y la otra de Vilanova de Escornalbou Arzobispado de Tarragona mediante ser hijos de honestas y honradas familias (1861)
Instruido a peticion de Jayme Guinjoan soltero y Maria Penna viuda vecinos de Vilanova de Escornalbou en justificacion de algunos estremos conducentes para obtener dispensa de primer grado de afinidad licita (1861)
Declaracion de cuarto con quinto grados de consanguinidad entre José María Ciurana y Maria Aymemi  solteros naturales y vecinos el uno de Vilanova de Escornalbou y la otra de Almoster (1866)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Aragonés y Maria Rosa Cabré, solteros natural y vecino el uno de Dosaiguas y la otra, aunque natural del mismo pueblo, vecina de Vilanova de Escornalbou (1870)
Dispensa de doble cuarto grado de consanguinidad entre Bartolomé Anguera y Rosa Cabré solteros, naturales y vecinos de Vilanova de Escornalbou (1870)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Freixes y Carmen Roig solteros, vecinos de Vilanova de Escornalbou (1871)
Dispensa  de tercero con cuarto  grados de consanguinidad entre Isidro Oliver y Francisca Cabré solteros, vecinos de  Vilanova de Escornalbou (1872)
Dispensa  de segundo con tercer grados de afinidad lícita entre Juan Bautista Oliver y Francisca Capafons viudos, vecinos de Vilanova de Escornalbou (1872)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Jayme Guinjoan y Francisca Ciurana solteros vecinos de Vilanova de Escornalbou con la causa de Edad de la Oratriz (1873)
Dispensa de los impedimentos de doble cuarto grado de consanguinidad entre José Bargalló y Victoria Capafons, solteros vecinos de Vilanova de Escornalbou (1875)
Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona
 
Capítol de la Catedral. Mensa capitular. Senyorius/jurisdiccions. La Canonja. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular
“Procés entre Maria Serra, viuda de Josep Pons, pagès de la Canonja, d’una part, contra l’Ajuntament de regidors i Síndic procurador de la Canonja i altres” (1800).

Patrocinio para digitalizar documentació parroquial de Cervià de les Garrigues

Donación del Sr. Miquel Germà Escobedo para digitalizar el seguiente libro de la parroquia de San Miquel arcángel de Cervià de les Garrigues:

“Libre de la institució de la confreria de Nostra Señora del Roser fundada en la higlésia del loch de Cervià per lo reverent pare fra Raphel Nadal sot prio del monestir de Tarragona, fundada a 6 de juny 1594” (1594-1732).
Unitat de catalogació: 1

Donación para digitalizar dispensas matrimoniales

Patrocinio del Sr. Ignasi Almirall Arnal para poder digitalizar las siguientes dispensas matrimoniales:

“Dispensa de Cuarto grado de consanguinidad entre Jaime Bargalló y Gertrudis Ferratges solteros vecinos de Montroig mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1866).
Unitat catalogació: 3361

“Dispensa de 3r grado de consanguinidad entre José Savall y Maria Bargalló viudos vecinos de Monroig con la causa de estrechez” (1823).
Unitat catalogació: 572

“Dispensa de Tercero con Cuarto grados de Consanguinidad entre Miguel Savall y Concepción Ferrando solteros vecinos de Montroig mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1877).
Unitat de catalogació: 4537

Más documentación digitalizada

Per acomiadar l’any posem a la vostra disposició 17.889 noves imatges de 89 documents digitalitzats gràcies a la col·laboració de la Diputació de Tarragona, els ajuntaments de Constantí i Tarrés, i de diversos particulars. Aprofitem novament per agrair a totes aquelles persones que han col·laborat, en la mesura de les seves possibilitats, amb el projecte de digitalització dels fons documentals de l’arxiu.
Botarell. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir.
Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular.
“Ampliación a las notas de las fincas de la parroquia de Botarell” [segle XIX].
Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Carles Maristany Tió.
Manual notarial (1636-1640).
Manual notarial (1585-1599).
Manual notarial (1568-1583).
Manual notarial (1623-1635).
Manual notarial (1623-1629).
Manual notarial (1632-1640).
Manual notarial (1642-1644).
 
Cervià de les Garrigues. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular.
Manual notarial (1541-1552).
Manual notarial (1553-1583).
Manual notarial (1600-1702).
Constantí. Parròquia de Sant Feliu, màrtir. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de Constantí.
Manual notarial (1503-1505).
Manual notarial (1507-1508).
Manual notarial (1509-1511).
Manual notarial (1515-1518).
Manual notarial (1555-1557).
Manual notarial (1542-1543).
Manual notarial (1549-1551).
Manual notarial (1543-1544).
Manual notarial (1547-1548).
Manual notarial (1541-1542).
Manual notarial (1511-1515).
Manual de testaments (1530).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1707-1709).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1713-1715).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1716-1718).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1719-1721).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1722-1724).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1725-1727).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1731-1733).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1734-1736).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1737-1739).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1740-1743).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1744-1746).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1747-1749).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1747-1749).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1750-1752).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1753-1756).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1757-1759).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1759-1762).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1762-1765).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1765-1768).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1768-1771).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1771-1774).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1774-1777).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1777-1780).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1784-1787).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1787-1790).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1790-1793).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1794-1796).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1797-1804).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1805-1814).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1820-1823).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1824-1826).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1827-1830).
Capbreu dels censos de la comunitat de preveres (1758-1762).
Llibre de rendes de la comunitat de preveres (1807-1817).
Llibre de celebracions de la renda de la comunitat de preveres (1750).
Llibre de celebracions de la comunitat de preveres (1749).
Montagut. Església de Sant Jaume, apòstol. Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Jorge Aurelio Sedeño Suárez Aluija Landa.
Comptes dels jurats de la vila de Montagut presentats davant dels oïdors (1709-1742).
 
Montbrió de la Marca. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir. Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Jorge Aurelio Sedeño Suárez Aluija Landa.
Padró general de la vila de Montbrió de la Marca [Dècada de 1820].
 
Pobla de Cérvoles, la. Parròquia de Santa Maria. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular.
Llibre de visites pastorals (1721-1724)
“Capbreu de las terras de alguns particulars de Montbrió, Rocafort y Vallvert que prestan lo delme a la rectoria de Montbrió de la Marca” (1701-1744).
Riudecanyes. Parròquia de Sant Mateu, apòstol. Digitalitzat gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
Compliment pasqual (1793-1795).
Compliment pasqual (1798-1799).
Tarrés. Parròquia de Santa Maria. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de Tarrès.
Testaments (1536-1767).
Testaments (1768-1850).
Testaments (1622-1856).
Valls. Parròquia de Sant Joan Baptista.
“Hospital militar provisional de Valls. 1836. Libro de defunciones coordinado por el director de dicho hospital en el el año 1837 en el qual se hallan las defunciones anteriores a este año a tenor de las bajas de los individuos que han muerto. El director Francisco Miracle y Cesat” (1836-1840). Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular.
Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Dispenses de consanguinitat
“Expediente de dispensa sobre el impedimento de quarto grado de consanguinidad que entre si tienen Josef Crusat y Maria Llaberia solteros y vezinos de Argentera con la causa de edad” (1819). Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gòmez.
“Expediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Manuel Albes y Maria Miro solteros de Vimbodí con causa de infamia” (1827). Digitalitzat gràcies al patrocini de la Sra. Rosa Albes Anglès.
“Espediente de dispensa de 4to grado de consanguinidad entre Manuel Albes y Rosa Caixal solteros vecinos de Vimbodi con la causa de edad de la oradora” (1844). Digitalitzat gràcies al patrocini de la Sra. Rosa Albes Anglès.
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Miguel Riba viudo y Dolores Rivera soltera vecinos de Montroig con la causa de edad de la oradora” (1855). Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular.
“Declaracion de cuarto con quinto grados de consanguinidad entre Manuel Albes y Maria Potau solteros vecinos de Vimbodí” (1866). Digitalitzat gràcies al patrocini de la Sra. Rosa Albes Anglès.
“Dispensa matrimonial de cuarto grado de consanguinidad entre Antonio Albis y Maria Forcades solteros vecinos de Vimbodí con la causa de edad de la oratriz” (1876). Digitalitzat gràcies al patrocini de la Sra. Rosa Albes Anglès.
“Dispensa matrimonial de segundo grado de consanguinidad entre Pedro Diez y Encarnación Fernandez, solteros, naturales el uno de Alcanaín, Diócesis de Málaga y vecinos ambos de Tarragona” (1879). Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular.
“Expediente de dispensa de segundo con tercero grados de consanguinidad entre Antonio Manetes y Maria Cusidó, solteros, vecinos él de Puigpelat y ella de esta ciudad mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1881). Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular.
“Dispensa matrimonial de primero y segundo grados de consanguinidad entre Francisco Galbas viudo y Teresa Mercader Soltera, vecinos el uno de Barcelona y la otra de Tarragona, que entre si tienen mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1885). Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular.
“Espediente de dispensa matrimonial de segundo grado de consanguinidad que entre si tienen Antonio Amenós y Maria Amenós, solteros, vecinos de la Glorieta en este arzobispado, mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1885). Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular.
Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Oratoris. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular.
“Expediente de erección de oratorio público en el manso Cuadras de Tancals de término de Botarell a favor de Magdalena Martorell y Farré” (1895-1897).
Secretaria de Cambra i Govern. Inventaris. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular.
Inventari de la parròquia de Sant Llorenç de Botarell (1930).
“Parroquia de San Lorenzo Mártir de Botarell. Inventario de la Iglesia Parroquial” (1957).
“Inventario. Parroquia de San Lorenzo Mártir de Botarell” (1962).
Secretaria de Cambra i Govern. Reparació de temples. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular.
Sol·licitud de fons per reparar el temple parroquial de Botarell (1923).
Salvador Barri Carbonell, rector de Botarell sol·licita a l’arquebisbe la quantitat de 500 pessetes per fer front a l’arranjament de les teulades de l’església i de la sagristia (1897).
Si esteu interessats en col·laborar amb l’AHAT podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 23 34 12 ext. 214. Per més informació:  https://goo.gl/oSQc7X
Qualsevol aportació que ens ajudi a seguir tirant endavant el projecte de digitalització, per petita que sigui, serà ben rebuda.

Digitalitzats els llibres sagramentals de la parròquia de la Santíssima Trinitat de Tarragona

Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona ja estan disponibles a la secció de l’Arxiu en Línia els següents llibres digitalitzats de la parròquia de la Santíssima Trinitat de Tarragona:
Baptismes (1863-1871)
Baptismes (1881-1888)
Baptismes (1907-1914)
Baptismes (1914-1925)
Matrimonis (1881-1913)
Matrimonis (1914-1925)
Òbits (1863-1879)
Òbits (1895-1926)