Donación para digitalizar documentación de la parroquia de Santa María de Bellvei

El Sr. Miquel Castellví Rosell ha hecho una donación para digitalizar la siguiente documentación de la parroquia de Santa Maria de Bellvei.

Llibre de l’obra de l’església (1737-1869)

Llibre de funerals (1889-1935)

Lligall de testaments [finals del segle XVIII a principis del XX]

Llibre de confirmacions i del bací de les animes (1809-1935)