Donación para digitalizar un libro de sacramental de la parròquia de de Santa Maria de Maldà

El Sr. Miquel Bori Carbonell patrocina la digitalización del siguiente libro del fondo parroquial de Santa Maria de Maldà.

Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis i òbits de Maldà i el Vilet (1632-1702).
Baptismes de Maldà i el Vilet (04.03.1632-12.12.1699)
Confirmacions (17.10.1688)
Matrimonis de Maldà i el Vilet (24.02.1632-18.11.1699)
Òbits de Maldà i el Vilet (19.04.1632-24.07.1699)
Excomunicats (04.03.1632-06.10.1702)
Compliments pasquals de Maldà i el Vilet (1632-1638 i 1654-1672-1699)
Aniversaris i misses (1632-1647)
Unitat catalogació: 75