Donación para digitalitzar todos los libros sacramentales de Cervià de les Garrigues

Un particular ha financiado la digitalització de los siguientes libros sacramentales de la parroquia de Sant Miquel arcàngel de Cervià de les Garrigues:

Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis i òbits (1799-1833)
Unitat catalogació 26

Llibre de baptismes (1852-1864)
Unitat catalogació 20

Llibre de baptismes.
(1865-1882)
Unitat catalogació 18

Llibre de baptismes (1883-1908)
Unitat catalogació 21

Llibre de baptismes (1908-1936)
Unitat catalogació 25

Llibre de matrimonis(1867-1913)
Unitat catalogació 16

Llibre de matrimonis (1914-1935)
Unitat catalogació 23

Llibre d’òbits (1852-1866)
Unitat catalogació 24

Llibre d’òbits (1866-1900)
Unitat catalogació 19

Llibre d’òbits (1901-1936)
Unitat catalogació 1787,80

Llibre de Statu animarum (1911)
Unitat catalogació 22